Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι εργαζόμενοί μας είναι το μυστικό της επιτυχίας μας. Η προσέλκυση και η επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων αλλά και η διακράτηση των ταλαντούχων εργαζομένων αποτελούν κύριο μέλημά μας. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας που προσφέρει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και προόδου. Ενθαρρύνουμε την επικοινωνία και εξασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των ανθρώπων μας μέσα από αδιάλειπτη εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης.