Διεύθυνση Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Η Ποιότητα & η Ασφάλεια των Προϊόντων αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας μας. Όλα τα εργοστάσια της εταιρείας είναι πιστοποιημένα και λειτουργούν κατά τα διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000:2005 & FSSC22000 συμπεριλαμβανομένης της μελέτης HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Οι άνθρωποι μας εξετάζουν και αναπτύσσουν διαρκώς πολιτικές ποιότητας και ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τις ορθές διαδικασίες παραγωγής.