Διεύθυνση Διεθνών Αγορών

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, φροντίζουμε να ταξιδεύουν τα προϊόντα μας και στις πέντε ηπείρους.  Συμβάλλουμε καταλυτικά στην ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της εταιρείας, εισχωρώντας σε νέες αγορές, βάσει του στρατηγικού μας πλάνου ανάπτυξης, συνεχίζοντας έτσι μια επιτυχημένη διεθνή πορεία.