Διεύθυνση Πληροφορικής

Ως βασικός πυλώνας της εταιρείας, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και επιβλέπουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων της. Επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό με γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη των εφαρμογών και των διαδικασιών της εταιρείας.