Διεύθυνση Logistics

Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε τον προγραμματισμό παραγωγής των εργοστασίων της εταιρείας και εξασφαλίζουμε την αποτελεσματική και απρόσκοπτη ροή των προϊόντων προς τις αγορές. Με λίγα λόγια η αποστολή μας είναι να φθάνουν τα σωστά προϊόντα, στο σωστό μέρος, στο σωστό χρόνο με το σωστό κόστος.