Διεύθυνση Marketing

Στοχεύοντας στην άρτια κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών μας, παρακολουθούμε συνεχώς τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές  που επηρεάζουν τις διατροφικές τάσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Χαράσσουμε  αποδοτικές στρατηγικές που στόχο έχουν να  προσφέρουν σύγχρονα, καινοτόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας και διατροφικής αξίας, πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή, χτίζοντας έτσι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Η διαμόρφωση, η προβολή, αλλά και η προώθηση των προϊόντων μας αποτελούν τους πυλώνες της δραστηριότητας μας.