Διεύθυνση Προμηθειών

Στοχεύοντας στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας, εντοπίζουμε τα καλύτερα ποιοτικά υλικά και υπηρεσίες στις χαμηλότερες δυνατές τιμές και εξασφαλίζουμε την έγκαιρη παράδοσή τους, τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της παραγωγικής διαδικασίας μας.