Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης

Η καινοτομία αποτελεί βασική αξία για την εταιρεία.  Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις των αγορών, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε τα προϊόντα του αύριο, ενώ φροντίζουμε για τη διαρκή ανανέωση των ιστορικών brands της εταιρείας.